Definition trombon

Den italienska termen trombon kom till spanska som en trombon . Konceptet nämner ett vindmusikinstrument som är tillverkat av metall och som kan avge ljud som motsvarar olika röster .

trombon

Konstruerad vanligtvis med mässing har trombonen formen av ett öppet rör som rullar upp sig själv. Det finns i alla fall olika typer av trombon beroende på det ljud de kan avge.

Det är möjligt att skilja mellan tenortrombon, högtrombon, basbastrombon, bastrombon och soprantrombon, bland andra.

Ett komplext musikinstrument är trombonen om vi tar hänsyn till den breda uppsättningen av element som formar det som avloppsslangen, ringen, stången, armbågen, stödbroen, glidringen, spetsen munstycke, lacy-röret från pumpen till instrumentet, stödstativet eller tumcylindern, bland många andra.

Det anses att den trombon som vi idag vet som sådan härrör från en primitiv trumpet som kommer från det antika Egypten som byggdes med material som silver eller guld. Men under medeltiden började det att tillverkas med en legering som liknade brons och kallades aurichalco.

Under tiden var instrumentet vanligt att spela religiös musik, det används för närvarande i jazzband och symfoniorkester.

Det bör noteras att sopran trombon också är känd som trumpet av stavar . Genom åren ändrades egenskaperna hos instrumentets stång och idag ingår trumpetstången i trombonernas familj .

Den som utför trombon ska blåsa genom ett munstycke. Luften rör instrumentets stång och producerar de olika ljuden, som varierar beroende på trycket och hur länge luftkolonnen sträcker sig. Vissa tromboner har dock ventiler. Ljudet kommer äntligen ut genom paviljongen.

Musiker som spelar trombon brukar kallas trombonist, även om den också kan nämnas helt enkelt som en trombon. Rico Rodríguez, Vladislav Aleksándrov, Mike Gibbs och Dave Panichi är några av de mest kända trombonisterna i världen .

Många är de tips som finns för att spela trombonerna bra, men bland de viktigaste är följande:
Du måste utföra dagliga vibrationsövningar av läpparna.
När det kommer att blåsa, är det nödvändigt att göra det dämpa luften på långsamt och varmt sätt.
Innan någon klass är det viktigt att de relevanta uppvärmningsövningarna utförs.
Varje dag är det nödvändigt att praxis utförs med vilka skalor, både stora och mindre.
Det är viktigt att försöka att öva på ett roligt sätt så att det inte kommer till gränsen mot tristess. Det är därför den perfekta saken är att satsa på att börja med kompositioner som du gillar och även med en partner.
Det är viktigt att utföra övningar för att öka vad som är flexibilitet.

Rekommenderas
 • definition: Aurora

  Aurora

  Konceptet Aurora har olika användningsområden. Ordet kommer från det latinska ordet Aurora , som är kopplat till betydelser som "aura" , "strålning" och "ljusstyrka" . Det kan hänvisa till den rosahåriga belysningen som föregår solens utseende och, i förlängning och symbolism, ursprung eller början på någonting. Till exempel
 • definition: socialt projekt

  socialt projekt

  De handlingar och idéer som samverkar och utförs på ett samordnat sätt med avsikt att nå ett mål utgör det som kallas ett projekt . Social , å andra sidan, är ett adjektiv kopplat till ett samhälle (samhället bildas av individer som delar en kultur och som interagerar med varandra). Ett socialt projekt är därför ett som syftar till att förändra människors levnadsvillkor . Avsikten är att
 • definition: bud

  bud

  Precept , med ursprung i det latinska preceptet , är ett begrepp som avser en princip eller en norm . Det måste sägas att denna latinska term består av summan av två komponenter, helt avgränsade: -Prefixet "prae-", som kan översättas som "före" eller "före". -Verbetet "capere", som är synonymt med "ta" eller "ta". Det kan v
 • definition: utgifterna

  utgifterna

  Utgifterna är utgifterna för utgifterna (använd pengarna i något, försämras med användningen). I en ekonomisk bemärkelse är det känt som en kostnad för det belopp som spenderas eller har spenderats. Spendera är ett användbart koncept för familjer, företag eller regering . En familj behöver kontrollera sina utgifter så att inkomsterna gör det möjligt att uppfylla sina skyldigheter och tillgodose sina behov. Ett företag, för
 • definition: densitet

  densitet

  Densitet , från latin densĭtas , är den karakteristiska egenskapen för tät . Detta adjektiv refererar i sin tur till något som har en stor massa i förhållande till dess volym ; vilken är tät eller fast; att den har en viktig nivå av innehåll eller är mycket djup i en reducerad dimension eller det är odefinierat och oklart. Inom kemi oc
 • definition: mysiga

  mysiga

  Den första meningen med det mysiga adjektivet som nämner ordlistan för Royal Spanish Academy ( RAE ) hänvisar till det eller det som mottar . Verbetet som mottas å andra sidan hänvisar till skydd, skydd eller mottagande med tillgivenhet . Till exempel: "Tack så mycket, jag tillbringade en vacker natt: de har varit mycket välkomnande värdar" , "När vi kom fram stannade vi i ett gammalt men mysigt hotell" , "Det är en mysig stad med solida invånare" . En välkomn