Definition socialpedagogik

Från de gamla grekiska payagogosna är pedagogik en term som refererar till uppsättningen kunskap relaterad till utbildning . Pedagogik kan betraktas som en vetenskap eller en konst vars ämnesområde är utbildningsområdet.

Socialpedagogik

Socialt är å andra sidan det som tillhör eller är relaterat till samhället (uppsättningen individer som ingår i samma kultur och som utgör ett samhälle genom deras samspel).

Idén om socialpedagogik är därför kopplad till vetenskapen relaterad till utbildning för socialisering . Socialpedagoger söker social återintegrering av dem utanför systemet och arbetar för att tillgodose behoven som skyddas av mänskliga rättigheter .

Socialpedagogiken är ansvarig för det pedagogiska ingripandet i sociala tjänster för förebyggande, hjälp och omskolning . Den förebyggande åtgärden försöker att förutse problemen för att förhindra att människor blir socialiserade. Hjälpen består i att hjälpa de som är i social risk och om socialiseringen kämpar för återinsats genom korrigering av avvikande beteenden.

Allt detta kommer att bestämma att den professionella som kallas socialpedagoger är ansvarig för att utföra en mycket specifik serie åtgärder för att uppnå de mål som han har föreslagit att uppnå i det område där han arbetar. I synnerhet är dess grundläggande funktioner följande:
• Är ansvarig för att utbilda sig på värderingar som respekt och tolerans.
• Det fortsätter att genomföra vissa samordningsåtgärder så att de fastställda målen kan uppnås, där olika grupper och formationer har mycket att göra.
• Inte mindre viktigt är att det fortsätter att utforma och genomföra olika projekt och planerar att uppnå sina ändamål.
• Måste grundligt förhandla med dem som arbetar för att nå överenskommelser som tjänar framåt.
• Det måste på samma sätt bli ett instrument för att förändringen ska ske både de människor med vilka man arbetar och samhället i allmänhet.
• Det är viktigt att en person inte bara har goda kommunikativa egenskaper utan också med den kapacitet som behövs, så att de som ingriper i sina projekt också gör sin del och samarbetar.

Det bör noteras att socialpedagogen kan agera på olika områden, som till exempel tidig barndomsutbildning, hjälp till familjer, arbeta med ungdomar, icke-formell utbildning för vuxna, handikappanpassning och arbetsmiljö.

Det finns emellertid många andra områden där socialpedagogik också agerar genom sina yrkesverksamma. Det skulle vara fråga om hjälp till familjen, sociokulturell animering, miljöutbildning, arvsledning, kulturförvaltning eller uppmärksamhet på all den befolkning som under vissa omständigheter anses vara i en situation med marginalisering .

Syftet med socialpedagogiken är kort sagt utbildning för att leva i samhället . Utvecklingen av moraliska värden gör det möjligt för människan att integreras i sin kultur och samhälle, som bor i samhället.

Rekommenderas
 • definition: quimo

  quimo

  Quimo är ett ord som kommer från latinska chymus , även om dess längsta etymologiska antecedent finns i ett grekiskt ord som kan översättas som "juice" . Det är pastan som härrör från blandningen av livsmedelsbolus med olika substanser som finns i magen. När en person intar en mat, är det första steget att introducera den aktuella maten i munnen . Med tändern
 • definition: planen

  planen

  Den kungliga spanska akademiens ordbok ( RAE ) definierar design som en idé , en avsikt eller ett syfte som utförs baserat på ens egen vilja eller andra . En design kan därför vara ett mandat . Låt oss se några exempel meningar där du kan se dessa aspekter av det här ordet: "Vid avlidningens design kommer det att finnas ett vakna" , "Ekonomiministeren anlände i Tyskland för att attrahera investeringar " , "Nej Jag förstår vad en mörk design ledde honom att begå sådan grusomhet . " En indi
 • definition: administration

  administration

  Begreppet administration avser organisationernas funktion, struktur och prestanda. Termen kommer från latin ad-ministrare ("att tjäna") eller ad manus trahere ("att hantera" eller "hantera"). Begreppet kan också användas för att namnge en offentlig myndighet , såsom en stats regering eller de som är ansvariga för en privat enhet, såsom företagsledare . Förvaltn
 • definition: recessiv allel

  recessiv allel

  För att få veta betydelsen av termen recessiv allel är det första vi behöver göra att upptäcka det etymologiska ursprunget för de två orden som formar det: -Alelo är en neologism som skapades under det tjugonde århundradet och som kommer från grekiska. Specifikt härrör från "allello" och betyder "två". -Recessiv, å a
 • definition: torped

  torped

  Det första som vi ska göra för att upptäcka betydelsen av ordet torpedo som upptar oss är att bestämma dess etymologiska ursprung. I detta avseende måste det betonas att det härrör från latin, speciellt från "torpedo, torpedinis", som kan översättas som "dumhet" eller "dödlighet". En torpedo ä
 • definition: Ortiva

  Ortiva

  Latinska ordet ortīvus härleddes, på vårt språk , ortivo eller ortiva . Det är en term som används i astronomi för att namnge den som är relaterad till ortho . Detta ord kommer å andra sidan från ortus och hänvisar till en stjärna (som solen ) i horisonten. Ortoamplitud är den vinkel som skapas av den aktuella stjärnans orto med den horisontella linjen. I fallet med