Definition gränssnitt

Gränssnittet är en term som kommer från det engelska ordgränssnittet. I datavetenskap tjänar detta begrepp för att påpeka den anslutning som ges fysiskt och på användningsnivå mellan enheter eller system.

gränssnitt

Gränssnittet är därför en koppling mellan två maskiner av vilken typ som helst, vilket det ger stöd för kommunikation till olika lager. Det är möjligt att förstå gränssnittet som ett utrymme (det ställe där interaktion och utbyte äger rum), ett instrument (som en förlängning av människokroppen, såsom en mus som tillåter interaktion med en dator ) eller en yta (objektet som ger information till genom dess struktur, form eller färg).

Det är känt som ett användargränssnitt för mediet som tillåter en person att kommunicera med en maskin . Gränssnittet består i detta fall av kontaktpunkter mellan en användare och laget. Förutom det angivna exemplet på musen är ett annat gränssnitt av denna typ skärmen på skärmen eller tangentbordet .

I interaktionen med datorn kan man skilja mellan hårdvarubränssnittet (mus, skärm, tangentbord), mjukvarubränssnittet (Windows, Linux) och hårdvaru-mjukvarubränssnittet (den uppsättning som tillåter mannen förstå binärkoden och att maskinen kan läsa mänsklig instruktion).

När vi använder terminsgränssnittet i internetbranschen, måste vi säga att den används för att referera till hela uppsättningen av element som visas på skärmen och som tillåter användaren att utföra olika specifika åtgärder.

I synnerhet kommer gränssnittet att utöver åtgärdsaspekter bestå av alternativ när det gäller navigering, identifiering och naturligtvis innehåll.

Börja exakt från vikten av det ovannämnda gränssnittet i detta fall bör designers och programmerare av webbutrymmen ta hand om det till millimetern. Det vill säga de måste ta största försiktighet för att göra det inte bara attraktivt men också enkelt och mycket funktionellt.

I synnerhet vad de åtar sig är att följa en rad riktlinjer i detta avseende, bland annat som de skulle finna till exempel att sidan gör det mycket tydligt vad det erbjuder och vad det är; att innehållet är lätt synligt och kan navigeras genom det med absolut enkelhet; och har en väldigt visuell design.

Allt detta utan att också se till att när man etablerar gränssnittet på en webbplats är det viktigt att det ger användaren möjlighet att hitta allt de behöver. Av denna anledning måste du, förutom att vara mycket funktionell och enkel, ha ett söksystem för att underlätta om den uppgiften fortfarande passar.

Syfte alla som kräver att ovannämnda gränssnitt består av logotyper, ett korrekt navigationssystem, interaktionsområden och innehållsutrymmen.

I elektronik och telekommunikation är gränssnittet en fysisk krets som skickar eller tar emot signaler från ett system till ett annat . Universal Serial Bus ( USB ) är ett gränssnitt som tillåter, via porten, att ansluta alla typer av kringutrustning till en dator.

Rekommenderas
 • definition: faderskap

  faderskap

  Faderskap är ett begrepp som kommer från den latinska paternitas och avser villkoret att vara fader . Det innebär att den man som har fått ett barn förvärvar faderskap. Till exempel: "Faderskap är en dröm uppfylld för mig" , "Det finns män som faderskap är för stort" , "Jag trodde aldrig att faderskapet skulle förändra mitt liv så mycket" . I allmänhet a
 • definition: befolkningstäthet

  befolkningstäthet

  Idén om befolkningstäthet används för att nämna antalet individer som bor i enhetsareal . Det är medeltalet personer i en region eller ett land som existerar i förhållande till en viss yta. I allmänhet refererar befolkningstätheten till det genomsnittliga antalet personer som är bosatta i en kvadratkilometer territorium . Beräkning
 • definition: tänkande skicklighet

  tänkande skicklighet

  Skicklighet är förmågan och dispositionen för något . Konceptet kan användas för att nämna ett ämnes kompetens mot ett mål . Det är viktigt att betona att förmågan kan vara medfödd eller utvecklad från träning, övning och erfarenhet. Tanken är å andra sidan en produkt av sinnet . Det intellektuella rationella aktiviteterna och fantasins abstraktioner är ansvariga för tankens utveckling. Begreppet tankeförm
 • definition: loggning

  loggning

  Från exploitre är exploit ett verb som avser att extrahera vinster eller rikedom från en bransch eller verksamhet och att använda kvaliteterna hos ett levande väsen eller en omständighet på ett missbrukande sätt. Utövningens verkan och effekt kallas exploatering . Skogsbruk , från det latinska skogsbruket , tillhör eller är relaterat till skogar och användningen av ved och andra relaterade resurser . Det är känt
 • definition: album

  album

  Termen albumet kan användas på olika sätt. Enligt den kungliga spanska akademin ( RAE ) i sin ordbok hänvisar begreppets första mening till en typ av anteckningsbok vars bladen är tomma för att bli färdigställd enligt ägarens intressen. Albumet framkom som en bok med tomma sidor, så att ägaren kan samla anteckningar eller signaturer från vänner eller familj. I slutet av
 • definition: altruism

  altruism

  På franska är det här vi kan hitta det etymologiska ursprunget för termen altruism som upptar oss. I synnerhet kan det bestämmas att det härstammar från ordet "altruism", vilket betyder "filantropi" och som i sin tur kommer från det latinska "alter", som kan översättas som "det andra". Dessutom