Definition indecency

Impudens är frånvaro av dekor, skam eller återhållsamhet . Vem agerar med impudens, på det här sättet, gör det utan skam .

indecency

Till exempel: "Ministern gav senatorerna mutor med en impudens som förvånar", "De affärsmän som har utnyttjat arbetarna är skandalösa", "Publicera ett fotografi av den kaliberen är en verklig skamlöshet" .

Vanligtvis är elakhet relaterad till obscenity . Den otrevliga har ingen blygsamhet, varför han beter sig utan någon form av fasthållning eller bokning : det vill säga är utsatt.

Låt oss anta att några unga blir nakna på en offentlig strand före ögonen på alla närvarande. Således, utan kläder, går de längs stranden och ha kul i havet. För många agerar dessa människor med elakhet, som bryter mot de sociala normerna för decorum. Även sådan impudens kan betraktas som ett brott eftersom det är kopplat till exhibitionism.

Ta fallet med en fackföreningsmedlem som blev rik på ett dunkelt sätt. Den här mannen ger journalistiska intervjuer i hans herrgård och poserar för bilderna i olika miljöer i hans lyxiga hus. Han reser också staden i en senaste modell sportbil och bär alltid dragor från de mest kända designersna. Trots att han inte kan förklara hur han får resurserna för att lösa en sådan livsstil, visar fackföreningsledaren sig utan tvekan, eventuellt övertygad om att han åtnjuter straffrihet. Denna impudens irriterar samhället.

"The impudence", äntligen, är titeln på en roman skriven av den franska Marguerite Duras . Boken publicerades 1943 som "Les impudents" på sitt originalspråk.

Rekommenderas
 • definition: faderskap

  faderskap

  Faderskap är ett begrepp som kommer från den latinska paternitas och avser villkoret att vara fader . Det innebär att den man som har fått ett barn förvärvar faderskap. Till exempel: "Faderskap är en dröm uppfylld för mig" , "Det finns män som faderskap är för stort" , "Jag trodde aldrig att faderskapet skulle förändra mitt liv så mycket" . I allmänhet a
 • definition: befolkningstäthet

  befolkningstäthet

  Idén om befolkningstäthet används för att nämna antalet individer som bor i enhetsareal . Det är medeltalet personer i en region eller ett land som existerar i förhållande till en viss yta. I allmänhet refererar befolkningstätheten till det genomsnittliga antalet personer som är bosatta i en kvadratkilometer territorium . Beräkning
 • definition: tänkande skicklighet

  tänkande skicklighet

  Skicklighet är förmågan och dispositionen för något . Konceptet kan användas för att nämna ett ämnes kompetens mot ett mål . Det är viktigt att betona att förmågan kan vara medfödd eller utvecklad från träning, övning och erfarenhet. Tanken är å andra sidan en produkt av sinnet . Det intellektuella rationella aktiviteterna och fantasins abstraktioner är ansvariga för tankens utveckling. Begreppet tankeförm
 • definition: loggning

  loggning

  Från exploitre är exploit ett verb som avser att extrahera vinster eller rikedom från en bransch eller verksamhet och att använda kvaliteterna hos ett levande väsen eller en omständighet på ett missbrukande sätt. Utövningens verkan och effekt kallas exploatering . Skogsbruk , från det latinska skogsbruket , tillhör eller är relaterat till skogar och användningen av ved och andra relaterade resurser . Det är känt
 • definition: album

  album

  Termen albumet kan användas på olika sätt. Enligt den kungliga spanska akademin ( RAE ) i sin ordbok hänvisar begreppets första mening till en typ av anteckningsbok vars bladen är tomma för att bli färdigställd enligt ägarens intressen. Albumet framkom som en bok med tomma sidor, så att ägaren kan samla anteckningar eller signaturer från vänner eller familj. I slutet av
 • definition: altruism

  altruism

  På franska är det här vi kan hitta det etymologiska ursprunget för termen altruism som upptar oss. I synnerhet kan det bestämmas att det härstammar från ordet "altruism", vilket betyder "filantropi" och som i sin tur kommer från det latinska "alter", som kan översättas som "det andra". Dessutom