Definition modell

Modemets etymologi tar oss till det italienska ordet macchietta . Den första betydelsen av termen som nämns av Royal Spanish Academy ( RAE ) i dess ordbok hänvisar till modellen som representerar en byggnad, ett fordon, ett objekt eller en stad i reducerad skala .

modell

Det är därför en montage som syftar till att visa volymen, funktionaliteten eller egenskaperna i allmänhet om vad det symboliserar. Många gånger utgör modellen det föregående steget till uppstarten av en innovation eller en utveckling.

Modellerna kan ha flera syften. De skapas vanligtvis för att visa, i liten skala, vad som är tänkt att ske i den verkliga världen. Med en modell av en konstruktion, för att citera ett fall, underlättar det visualiseringen av de kvaliteter som arbetet kommer att ha en gång färdigställt.

De lekfulla modellerna är under tiden en hobby . Designern (ämnet som gör modellerna) finner det underhållande att bygga dessa objekt, medan det finns människor som gillar att samla dem.

Tillverkningen av en modell kräver tålamod, snygghet och bra fina motoriska färdigheter. Det är också lämpligt att ha vissa färdigheter för montering och dekoration av bitarna .

musikområdet är en demo en inspelning som utvecklats som ett test. Känd på engelska som demo, syftar denna typ av modell till att visa eller sprida konstnärens talang baserat på en eller flera teman.

Modellen är äntligen modellen för en bok som ska publiceras snart. Denna modell används som stöd när man definierar egenskaperna hos det aktuella arbetet.

Rekommenderas
 • populär definition: valv

  valv

  Etymologin av termen valvet är oklart. Royal Spanish Academy ( RAE ) föreslår att konceptet kan härledas från volvĭta , ett latinskt ord som i sin tur kommer från volvĕre (verb som kan översättas som "tillbaka" ). På arkitekturområdet kallas en valv en välvd struktur som gör det möjligt att täcka det befintliga utrymmet mellan två stöd. Valvet betjänar
 • populär definition: mental karta

  mental karta

  En karta är en representation av en viss del av territoriet som uttrycks genom ett schema eller en ritning. Mental , å andra sidan, är ett adjektiv som refererar till sinnet (en dimension av tanken eller resonemangets förmåga). Begreppet mental karta är därför kopplad till det diagram eller skiss som utvecklas för att reflektera begrepp eller aktiviteter som är kopplade till en huvudidé eller en nyckelbeteckning . Dessa beg
 • populär definition: turism

  turism

  Vi har alla gjort turism någon gång i våra liv. Vi vet att aktiviteten är kopplad till fritid, vila och upptäckten av nya platser, bland annat. Men vad är exakt turismen? Turism kan definieras som den uppsättning handlingar som en person utför vid resan och stannar över natten på ett annat ställe än sitt hemvist, under en sammanhängande period som är mindre än ett år. Till exempel:
 • populär definition: svett

  svett

  Det första som vi ska bestämma är det etymologiska ursprunget för termen som upptar oss. Således måste vi fastställa att svett är ett ord som härstammar från latinska "svett" och har samma betydelse som vi för närvarande ger oss på spanska. Svett är en organisk vätska som utsöndras av svettkörtlarna . Vanligtvis gene
 • populär definition: avhållsamhet

  avhållsamhet

  Avhållande är åtgärden att avstå (att innehålla sig, att beröva sig av något). Ordet kommer från latinska termen abstinentia . Några av dessa missförhållanden görs frivilligt. Sådan är exempelvis fallet för att helt eller delvis avstå från vissa livsmedel eller drycker för att uppfylla ett krav som införts genom ett ideologiskt beteende eller uppfyllandet av något religiöst budskap eller en särskild omröstning. Det anses att de männi
 • populär definition: foder

  foder

  Den franska termen fourrage kom till vårt språk som foder . Konceptet avser spannmål , torrt gräs och gräs som används för att foder boskap . Foderet består därför av växter som odlas för att mata djuren . Dess egenskaper beror på vilken typ av jord, klimat och boskapsproduktion som den är avsedd för. Ibland väljer