Definition karamell

Innan du förstår ordentligt meningen med termen godmodig, är det nödvändigt att fortsätta att upptäcka dess etymologiska ursprung. I det här fallet kan vi säga att det är ett ord av latinskt ursprung som är resultatet av summan av två olika delar:
-Adjektivet "bonus", som kan översättas som "bra".
-Den förhöjda suffixet "-achon".

karamell

Adjektivet godmodig är en förstärkning av gott (något med värden eller egenskaper som anses vara positiva). Det sägs att en individ är godmodig när han har bra karaktär, är snäll och stödjande och visar alltid hjärtlig .

Till exempel: "Min farbror var en bra man som hjälpte sina vänner och grannar", "Marcos är godmodig, även om hans klumpighet leder honom att göra många misstag", "Jag skulle vilja träffa en attraktiv, intelligent och godmodig man" .

Någon godmodig är en bra person . Det är en människa som inte handlar med illvillighet eller med dålig avsikt. Tvärtom söker han att hans handlingar inte skadar sin granne. Han försöker också samarbeta med andra och försöker vara till nytta för samhället.

"Den stora godmodiga jätten", å andra sidan, är titeln på en bok skriven av brittiska Roald Dahl, som innehåller illustrationer av Quentin Blake . Arbetet publicerades 1982 : sju år senare hade det en animerad anpassning.

Till en barn- och ungdomsmiljö är detta arbete riktat som börjar när en natt går den godmodiga jätten in i barnhemmet och tar den lilla tjejen Sofia till jättens land. Där kommer de två tillsammans inte bara att vara lyckliga men måste också möta de farliga och onda jättarna som finns där. Något som Drottning av England kommer att hjälpa dem med.

I tecknet och tecknade tecknare med katten Garfield visas ett tecken som heter Jon Arbuckle, som i vårt språk kallas Jon Bonachón . Den här mannen är ägare till Garfield och även hunden Odie . Bonachón bor med sina husdjur och är kär i Garfields veterinär, men hans klumpighet innebär att han aldrig kan skapa ett romantiskt förhållande med henne.

Serierna Garfield, Jon Bonachón och företag började publiceras 1978 . Tio år senare premiärdes den animerade serien efter några specialerbjudanden för tv . År 2004 spelade Garfield i sin första film med en riktig bild (live-action).

Men i litteraturen hittar vi många andra tecken som vi också kan kvalificera som godmodiga. En av de mest kända och universella är utan tvekan Sancho Panza, den trogena tjejen i Don Quixote. Och det är att han är en bra man, som alltid är bredvid gentleman, som inte lämnar honom när som helst, trots den galenskap han har ...

På samma sätt kan vi inte ignorera en annan serie av litterära karaktärer som också kan definieras som godmodiga. Det skulle exempelvis vara fallet med Jean Passepartout, som är tjänsteman till Phileas Fogg i stycket "Around the World in 80 Days". En roman publiceras 1873 och skrevs av Jules Verne.

Rekommenderas
 • populär definition: karantän

  karantän

  Begreppet karantän har flera användningsområden. I allmänhet används termen för en period på fyrtio dagar (även om det ibland kan vara ett temporärt kompendium på fyrtio månader eller fyrtio år ). I synnerhet anses det att karantän är en term som började användas kraftigt under det fjortonde århundradet till följd av Black Deaths framsteg. På den tiden var
 • populär definition: ögonmask

  ögonmask

  Vi måste först och främst konstatera att masken är ett ord av latinskt ursprung. Specifikt är det resultatet av summan av två klart differentierade delar: -Prefixet "anti-", som kan översättas som "före". -Uttrycket "ansikte", vilket motsvarar "ansikte". Det ele
 • populär definition: ödmjukhet

  ödmjukhet

  Ödmjukhet är den dygd som består i att känna till dina egna begränsningar och svagheter och agera enligt den kunskapen. Termen kommer från det latinska ordet humilitas . Man kan säga att ödmjukhet är bristen på stolthet . Det är en karakteristisk egenskap hos blygsamma ämnen, som inte känner sig viktigare eller bättre än andra, oavsett hur långt de har kommit i livet. Till exempel:
 • populär definition: stadsområde

  stadsområde

  Definitionen av stadsområde varierar beroende på det land där det beskrivs. I allmänhet anses det att ett stadsområde kännetecknas av att bevaras permanent av mer än 2000 invånare . Uppdateringen av stadsutvecklingsmodeller har orsakat befolkningstäthet , geografisk utvidgning och planering och skapande av infrastrukturer som ska kombineras som viktiga faktorer vid avgränsningen av denna typ av områden. Även om d
 • populär definition: trovärdighet

  trovärdighet

  Trovärdighet är kvaliteten på trovärdigheten (som kan eller förtjänar att tro). Termen kommer från det latinska ordet credibilis . Till exempel: "Hon förlorade all trovärdighet hos mig när hon ljög för mig om hennes förhållande till Lautaro" , "Han är en respekterad och mycket trovärdig man" , "Dr. Irene Sánchez
 • populär definition: kulle

  kulle

  Royal Spanish Academy (RAE) erkänner två etymologiska ursprung av begreppet kostnader , vilket ger upphov till två olika betydelser. Å ena sidan kan kostnaderna komma från den latinska kusten ( "sidan" ) medan å andra sidan ordet kan härledas från quaestus (kopplat till handelns handlande ). I det