Definition träsnitt

Det kallas xilografía för den konstnärliga disciplinen som består av inspelning på trä . Termen används också för namnet typografiskt tryck som utförs med träplåtar som har graverats.

Albrecht Dürer ( 1471 - 1528 ), känd på vårt språk som Albrecht Dürer, förekommer bland de mest populära konstnärerna inom träsnittet.

I stort sett börjar processen med att göra en ritning på ett pappersark, vilket sedan måste överföras till träbrädet. Detta steg är grundläggande eftersom det är mycket viktigt att designa en design som anpassar sig till formatet, vilket kan uppskattas och ge en positiv inverkan när graveringsprocessen är klar.

I allmänhet presenterar ritningarna av träsnittet en beundransvärd detaljnivå, särskilt i texturerna ; Fåglarna har till exempel väldefinierade fjädrar, det är möjligt att uppskatta varje tegel av väggarna och plantorna uppvisar ett stort antal oberoende blad. Naturligtvis gör detta xylografernas arbete ännu mer imponerande, eftersom träskärningen av dessa element kräver engagemang och precision utan lika.

Efter att ha överfört ritningen till skogen, är det dags att använda de ovan nämnda instrumenten för att utföra gravyren: med hjälp av en hål eller en mejsel är det nödvändigt att skära ytan så att endast de linjer som vi avser att skriva ut i slutet av processen sticker ut . Konstnärerna av träsnitt har en mycket speciell talang som gör det möjligt för dem att intuita var, hur och hur mycket att skära för att få det resultat de förväntar sig. En maskin å andra sidan kunde uppnå större precision, men det skulle inte erbjuda ett konstverk .

Rekommenderas
 • definition: otrohet

  otrohet

  Från latinska infidelĭtas är otrohet det som uppstår när en individ inte respekterar den trohet han är skyldig till någon eller något. En trogen person är den som uppför sig med lojalitet , upprätthåller ett antaget engagemang eller utvecklar något med precision. Den otrogen personen gör det exakt motsatsen. Till exempel
 • definition: följa

  följa

  Att hålla sig är ett verb som tyder på att tolerera, respektera eller samtycka till någonting . Den som följer en viss order eller ett krav, går med på att göra vad de anger. Till exempel: "Spelaren kan sparkas för att inte följa instruktionerna från sin tränare" , "Jag accepterar inte något som den här mannen berättar för mig" , "Om din chef beställer något måste du följa" . Med avseende på et
 • definition: mångfacetterad

  mångfacetterad

  Mångfacetterad är den som uppvisar flera aspekter eller aspekter . Till exempel: "Det här är en mångfacetterad bil som erbjuder bra prestanda i staden, men fungerar också bra på mindre passbar terräng" , "För närvarande är det svårt att hitta artister så mångsidiga som Barbra Streisand" , "Jag köpte en mångsidig modul som kan att konfigureras på olika sätt beroende på platsen för huset där den är installerad " . Sagt av en person är
 • definition: decimal

  decimal

  Det decimala adjektivet kan appliceras med hänvisning till det som är en av de tio identiska delarna i vilka något är uppdelat. Termen används ofta inom matematikområdet . Ett decimalsystem är ett system som bildas av enheter som är divisorer eller multiplar av tio i förhållande till klassens huvudenhet. Decimalt
 • definition: djurhållning

  djurhållning

  Begreppet boskap används i förhållande till boskap : den grupp av last eller arbetsdjur som rör sig och äter tillsammans. Uttrycket kan referera till en producent eller ett områdes nötkreatur eller den verksamhet som består av avel och kommersialisering av dessa arter. Som en ekonomisk verksamhet bygger boskapen på utnyttjande av hushållsdjur för produktiva ändamål , utnyttjande av kött , läder, mjölk etc. Ämnet tillägna
 • definition: Pythagorasats

  Pythagorasats

  Det är känt som en stämning till propositionen som kan demonstreras logiskt från ett axiom eller andra teorem som redan har demonstrerats. I detta sammanhang är det väsentligt att respektera vissa regler för inferens för att komma fram till demonstrationen. Pythagoras av Samos ( 582 f.Kr. - 507 f.Kr. ) V