Definition träsnitt

Det kallas xilografía för den konstnärliga disciplinen som består av inspelning på trä . Termen används också för namnet typografiskt tryck som utförs med träplåtar som har graverats.

Albrecht Dürer ( 1471 - 1528 ), känd på vårt språk som Albrecht Dürer, förekommer bland de mest populära konstnärerna inom träsnittet.

I stort sett börjar processen med att göra en ritning på ett pappersark, vilket sedan måste överföras till träbrädet. Detta steg är grundläggande eftersom det är mycket viktigt att designa en design som anpassar sig till formatet, vilket kan uppskattas och ge en positiv inverkan när graveringsprocessen är klar.

I allmänhet presenterar ritningarna av träsnittet en beundransvärd detaljnivå, särskilt i texturerna ; Fåglarna har till exempel väldefinierade fjädrar, det är möjligt att uppskatta varje tegel av väggarna och plantorna uppvisar ett stort antal oberoende blad. Naturligtvis gör detta xylografernas arbete ännu mer imponerande, eftersom träskärningen av dessa element kräver engagemang och precision utan lika.

Efter att ha överfört ritningen till skogen, är det dags att använda de ovan nämnda instrumenten för att utföra gravyren: med hjälp av en hål eller en mejsel är det nödvändigt att skära ytan så att endast de linjer som vi avser att skriva ut i slutet av processen sticker ut . Konstnärerna av träsnitt har en mycket speciell talang som gör det möjligt för dem att intuita var, hur och hur mycket att skära för att få det resultat de förväntar sig. En maskin å andra sidan kunde uppnå större precision, men det skulle inte erbjuda ett konstverk .

Rekommenderas
 • populär definition: perversion

  perversion

  Ordet perversion kommer från den latinska perversĭo och hänvisar, enligt Royal Spanish Academy , till handling och konsekvenser eller resultat av perverting. Detta verb avser i sin tur att ändra den goda smaken eller tullen som anses vara hälsosam eller normal, från avvikelser och beteenden som är konstiga . Terme
 • populär definition: kärnkraftverk

  kärnkraftverk

  Central är det som tillhör eller ligger i centrum . Denna term har flera betydelser: det kan referera till det utrymme där samordnade handlingar konvergerar; till inre punkten lika långt från gränsen för en yta; till regionen som koncentrerar de mest trafikerade gatorna i en stad; till institutet som bedriver forskning till grunderna eller väsentligheten för något; och de anläggningar där elenergi produceras. Kärnkraft
 • populär definition: stycke

  stycke

  Det latinska ordet paragraphus omvandlades till en punkt, en term som vanligtvis används inom grammatikområdet . Det handlar om de olika fragmenten av en text , som kan erkännas av dess bokstav i början och av den punkt och tid som markerar slutet. En paragraf kan bestå av en eller flera meningar . Var
 • populär definition: infraröda strålar

  infraröda strålar

  Innan vi fortsätter att bestämma betydelsen av termen infraröd strålar, är det nödvändigt att vi bekantar det etymologiska ursprunget för de två orden som formar det: -Rayo härrör i första hand från latin. I synnerhet kommer det från "radie", som kan översättas som "stång" eller "stråle". -Infridge å andr
 • populär definition: klumpighet

  klumpighet

  Klumpighet är tillståndet eller egenskapen hos den som är klumpig . Konceptet avser brist på förmåga eller förmåga att utföra vissa uppgifter eller utveckla vissa åtgärder. Till exempel: "Tyvärr, jag bröt vasen på grund av min stora olycka" , "Sångaren visade sin besvär när han snubblade när han gick på scenen för att leta efter sitt pris" , "När du manipulerar sådana känsliga föremål finns det inget utrymme för klagomål" . Ibland hänvisar idén om k
 • populär definition: plattform

  plattform

  Plattformen kommer från den franska plattformen . Bland de olika användningsområdena och betydelserna refererar det vanligaste till ett övre våning eller horisontellt bräda som är upphöjt ovanför marken och som fungerar som ett stöd för människor eller saker. Plattformen är också fram och bak på vagnarna , genom vilken sittplatsen är tillgänglig. I samband med t